• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

 • 07633352420-1

آزمایشگاه تعیین ماهیت سموم کشاورزی

آزمایشگاه تخصصی کشاورزی و کود و سموم

توانمندی های واحد کشاورزی شامل:

 • آنالیز فیزیکی خاک های کشاورزی
 • آنالیز شیمیایی خاک های کشاورزی
 • آنالیز عناصر ماکرو و میکرو در خاک و ارائه توصیه کودی
 • آنالیز شیمیایی آب های کشاورزی
 • تجزیه شیمیایی گیاه شامل: برگ، میوه، دانه، ساقه، ریشه
 • آنالیز باقیمانده سموم موجود در محصول
 • آنالیز کودهای شیمیایی و آلی
 • آنالیز اکسیدهای فلزی نمونه های معدنی
 • بازدید از مزارع به منظور مشاوره و ارائه راهکار جهت افزایش محصول

پروژه های انجام شده در واحد کشاورزی:

 • آنالیز شیمیایی آب های طرح های کشاورزی استان هرمزگان
 • طبقه بندی آب های کشاورزی استان فارس بر اساس EC و SAR
 • آنالیز نیترات و نیتریت موجود در محصولات صیفی استان هرمزگان
 • آنالیز باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
 • آنالیز نمونه های آبیاری قطره ای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان
 • شرکت آب گستران میهن
 • شرکت پدید آب سپاهان
 • شرکت مهاب یزد
 • شرکت ایده پردازان
 • شرکت چشمه مروارید
 • شرکت آب و انرژی
 • شرکت کوشاسازان
 • شرکت قطره باران رودان
کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند 07633331290
مشاوره تخصصی رایگان