• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

  • 07633352420-1

واحد آموزش

شرکت کیفیت آزمای جنوب با دارا بودن فضای فیزیکی مناسب شامل سالن سمینار، امکانات و تجهیزات آموزشی، در حوزه­های تخصصی آموزش مدیریتی، زیست محیطی و بهداشتی، ارائه خدمات نماید و در این راستا با بهره­گیری از اساتید مجرب و کار آزموده شرکت دوره­های تخصصی و فنی را برگزار و پس از اتمام دوره گواهینامه معتبر برای کارآموزان صادر نماید.

دوره های آموزشی در 8 شاخه اصلی که شامل زیر شاخه های دیگر نیز می باشد تقسیم بندی می شود: