• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

  • 07633352420-1

آزمایشگاه پایش آلاینده های هوا – منابع ثابت و سیار

آزمایشگاه تخصصی کشاورزی و کود و سموم

توانمندی های واحد پایش آلاینده های هوای محیط:

آزمون های کنترل کیفی هوا

 

منابع ثابت

  • گرد و غبار خروجی از دودکش
  • گازهای خروجی از دودکش
  • اندازه گیری فلزات سنگین خروجی از دودکش

 

منابع سیار

  • گرد و غبار محیطی
  • گازهای خروجی از اگزوزهای خودروها
  • اندازه گیری صوت زیست محیطی
  • گازهای محیطی شامل SO2، NO2، O3
کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند 07633331290
مشاوره تخصصی رایگان