• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

 • 07633352420-1

سمینارها و دوره های برگزار شده

 1. ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 2. سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست HSE-MS
 3. سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت HSE . Q
 4. مدیریت استفاده از آبهای شور به منظور افزایش حاصلخیری خاک
 5. روشهای نوین اسپکتروسکوپی و اسپکتروفتومترهای پیشرفته
 6. تکنیکهای پیشرفته در آبکاری سطوح فلزی
 7. آموزش آزمونهای فنی آب و فاضلاب ، آبهای آشامیدنی ، خاک
 8. دوره آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب
 9. دوره آموزشی ابزارهای مدیریت مؤثر آموزش (ایزو 10015)
 10. دوره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 11. دوره آموزش روشهای اندازه گیری آلاینده های پساب
 12. دوره آموزش دستگاهی آزمایشگاهی آب و فاضلاب
 13. سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 14. فرهنگ ایمنی و نقش مدیریت در فرآیندهای ایمنی
 15. اصول آتش نشانی و مدیریت ریسک حریق
 16. ایمنی در صنعت
 17. کنترل عملیات ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
 18. ایمنی در آزمایشگاه
 19. ارگونومی در کار
 20. ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO14001:2008
 21. سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO14001:2008
 22. تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO14001:2008
 23. آشنایی با مبانی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
 24. ممیزی داخلی سیستم مدیریت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 25. سرممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008
 26. آشنایی با مبانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد OHSAS18001:2007
 27. ایمنی سیستم و تکنیکهای شناسایی خطرات
 28. حوادث ناشی از کار و شاخصهای آن
 29. تکنیکهای ارزیابی ، ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای
 30. ارگونومی برای محیط های دفتری
 31. اختلالات اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار و شیوه های ارزیابی آنها
 32. کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی
 33. عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی)
 34. ایمنی مقدماتی
 35. ایمنی پیشرفته
 36. آشنایی با اصول محیط زیست (مقدماتی)
 37. آشنایی با اصول محیط زیست (پیشرفته)
 38. آشنایی با چگونگی تعیین ریسک و محاسبه آن
 39. آشنایی با اصول بهداشت عمومی در شرکت ها ، کارگاه ها ، منازل شامل: آب سالم، غذای سالم، ریشه کنی جوندگان و حشرات و پیشگیری از آسیب ها
 40. آشنایی با بیماری های واگیر و راه های کنترل آن
 41. آشنایی با بیماری های غیر واگیر و راه های کنترل آن
 42. اصول بهره برداری و مدیریت تصفیه فاضلاب (به روش لجن فعال)
 43. ایمنی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 44. آشنایی با مدیریت ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 45. خطرات نفت خاک و فرآورده های نفتی و راه های کنترل آن
 46. پایش و اندازه گیری ها در موضوعات زیست محیطی
 47. GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی
 48. آشنایی با پسماندهای خطرناک از دیدگاه کنوانسیون بازل