• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

 • 07633352420-1

آزمایشگاه تخصصی بیولوژی

آزمایشگاه تخصصی بیولوژی

توانمندی های واحد بیولوژی:

 • آنالیز نمونه های آب توازن کشتی ها
 • آنالیز نمونه های آب دریا
 • آزمون های میکروبیولوژی
 • آموزش

آزمون های انجام شده در این آزمایشگاه:

 • شمارش و شناسایی فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها
 • آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب دریا
 • تشخیص و شمارش کلیفرم ها (چند لوله ای)
 • شناسایی و شمارش آنتروکوک روده ای
 • شناسایی و شمارش ایشرشیا کلی
 • شناسایی و شمارش باسیلوس سوبتیلیس
 • شناسایی ویبریو کلرا 01 (وبا)
کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند 07633331290
مشاوره تخصصی رایگان