• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

  • 07633352420-1

مقالات

کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی

کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی ابزاری قدرتمند در بررسی و مطالعه ی گستره ی متنوعی از مواد در مقیاس نانو است. به کمک این میکروسکوپ، بررسی ویژگی های ساختاری و فیزیکی مواد نظیر زبری، سختی، توپوگرافی و اندازه ی ذرات میسر است. همچنین این دستگاه قابلیت ایجاد تغییر و جابه جایی ذرات و سطوح را دارا است….
تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون دستگاه‌ها

تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون دستگاه‌ها

برای حصول اطمینان از کیفیت یک محصول، باید ابزارها از صحت و دقت عملکرد لازم برخوردار باشند؛ به همین منظور، تنها کالیبراسیون صحیح و دوره‌ای، به نتایج خروجی دستگاه‌ها کیفیت می‌بخشد. برای حصول اطمینان از کیفیت یک محصول، باید ابزارها از صحت و دقت عملکرد لازم برخوردار باشند؛ به همین منظور، مفهوم کالیبراسیون و ابزارهای…
برگه های اطلاعات ایمنی در آزمایشگاه به ما چه می‌گویند؟

برگه های اطلاعات ایمنی در آزمایشگاه به ما چه می‌گویند؟

هنگام کار با مواد شیمیایی مختلف،امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود. هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس…
اصول و مفاهیم طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس

اصول و مفاهیم طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس

به منظور شناسایی ویژگی های یک ماده برای انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصولات صنعتی، نیاز به روش ها و تجهیزات شناسایی است. طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس، روشی به منظور بررسی سطح نمونه تا عمق حدود 100 انگستروم از نظر آنالیز عنصری، ترکیب شیمیایی و تعیین حالت پیوندی است. طیف سنجی فوتوالکترون پرتو…