• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

 • 07633352420-1

قیمت گذاری

طرح خود را انتخاب کنید

 • تخصص ها
 • تحقیقات
 • قرار ملاقات ها
 • مدت زمان برنامه
 • قرار ملاقات ها

پایه ای

تومان29

هر ماه
 • 10 تخصص
 • 20 تست و درمان
 • 2 بار سال
بهترین

استاندارد

تومان19

هر ماه
 • 4 تخصص
 • 10 تست و درمان
 • 1 بار یک سال

حرفه ایی

تومان29

هر ماه
 • 10 تخصص
 • 20 تست و درمان
 • 2 بار سال
 • سی تی اسکن
  105 تومان
درمان ها
 • تخریب قلب
  169 تومان
 • بازرس استاد
  280 تومان
 • آلرژی testing
  120 تومان
 • برونکوسکوپی
  99 تومان
 • سی تی اسکن
  234 تومان
 • برونکوسکوپی کامل
  125 تومان