• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

  • 07633352420-1

برگه های اطلاعات ایمنی در آزمایشگاه به ما چه می‌گویند؟

برگه های اطلاعات ایمنی در آزمایشگاه به ما چه می‌گویند؟
جولای 19, 2018

برگه های اطلاعات ایمنی در آزمایشگاه به ما چه می‌گویند؟

هنگام کار با مواد شیمیایی مختلف،امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود.
هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود. اطلاعات لازم برای این منظور در برگه هایی بنام برگه های اطلاعات ایمنی یا همان SDS جمع آوری می شود که در موارد اضطراری می توان از آنها استفاده نمود.اثرات مزمن مواد شیمیایی شامل مواد شیمیایی و آلاینده های محیطی است که تماس با آنها معمولا به مرور موجب اثرات زیان آور روی سلامتی انسان و موجودات زنده می شود و اثرات کالاهای خطرناک که شامل مواد شیمیایی، مواد رادیواکتیو و مواد عفونی است که موجب تهدید آنی و فوری سلامت و ایمنی افراد، تجهیزات و محیط می شوند.
با توجه به برخورد و حساسیت سال های اخیر، دانشمندان و حتی مردم عادی نسبت به اهمیت اثرات مزمن مواد شیمیایی، سیستم های تقسیم بندی و طبقه بندی های ویژه ای به صورت بین المللی در نظر گرفته شده است. این سیستم ها اغلب کمک می کنند که ویژگی ها و خطرات اینگونه مواد سریع تر قابل تشخیص باشد.
به منظور افزایش ایمنی، سیستم های طبقه بندی به خصوص برگه های اطلاعات ایمنی یا همان SDS ،اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که کاربر می تواند با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور، آگاهی از خطرات و ضایعات ناشی از استفاده، جابجایی و انبارش نادرست، تماس پوستی، بلع، استشمام، ریختن مواد در محیط و غیره در امان باشد.
در واقع اطلاعات مندرج در SDS هر ماده ای بیانگر این است که روش صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود، در انبارش و جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و درصورت بروز خطر روش مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

نظر خود را اضافه کنید

چهارده + 13 =